eu logo project
plan logo project

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-3.005 „РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КИБЕРСИГУРНОСТТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ“

На 10.07.2023г. „МИМИ БГ“ ЕООД сключи договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.005 “Решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Договорът е с №: BG-RRP-3.005-3698-C01 и е сключен с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация.

Кратко описание и цели на проекта

Чрез инвестицията по проекта ще се допринесе за повишаване на ефективността на процесите във фирмата и оптимизиране на дейностите по продажбите във физическите и онлайн магазини на „МИМИ БГ“ ЕООД.

Дейностите по проекта включват:

- Въвеждане на модул / система за управление на продажбите на дребно (Poin-of-Sale система);

- Създаване на онлайн магазин - www.varan.bg;

- Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама с цел увеличение на продажбите в електронния магазин www.velozona.bg с период на изпълнение 4 месеца.

Обща стойност на проекта: 20 000лв., от които 100% европейско финансиране.

Планираната продължителност на проекта е 12 месеца.

Финансовата помощ е безвъзмездна и се предоставя чрез механизма за възстановяване и устойчивост с цел внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Очаквани резултати от подкрепата по проекта са:

- оптимизиране на продажбите;

- повишаване на конкурентоспособността;

- популяризиране на бизнеса и търговските обекти на фирмата;

- привличане на нови потенциални клиенти;

- разпространяване на информация за предлаганите продукти до по-широк кръг потенциални потребители;

- увеличаване на продажбите и оборотите на фирмата.